İSG POLİTİKAMIZ

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

ONSPELL DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve kaliteye duyulan öneme dayanmaktadır. ONSPELL DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ faaliyet gösterdiği alanlarda güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

Bu doğrultuda;

* İş Sağlığı ve Güvenliği ilgili kanun ve yönetmeliklere uyumu sağlamak

* Çalışanlarımıza ve müşterilerimize İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemek

* Tüm çalışanların katılımı ile tehlikenin kaynağında yok edilerek sağlıklı ve güvenli iş ortamı oluşturulmasına, sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedeflemek

* Acil durumlarda kayıpları engellemek için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak

* İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, stajerlerin, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,

* İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak ramak kala olaylarını önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

* İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak,

* Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı ve iyi bir bilince erişmelerini sağlamayı,

* İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de ONSPELL DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,

* ONSPELL DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İş sağlığı ve Güvenliğinin uygulanabilirlik açısından örnek bir şirket haline getirmeyi,

* Teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurup, üretim güvenliğini sağlayarak sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,

* OHSAS 18001 kalite standartlarına uygun olarak prosedür takibi yapmayı

* Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.